Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ο φοιτητής για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση.
Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ισχύει για όσο διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα και ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μόνο για τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι φοιτητικού εισιτηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή αίτησης: εδώ

Log In

Create an account