Δήλωση Συγγραμμάτων

Δήλωση Συγγραμμάτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχοςΒ/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων από το ακ. έτος 2010-2011 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Το Τμήμα μας έχει ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους.
Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα ΕΥΔΟΞΟΣ, για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάμηνο.

Οι δηλώσεις και η διανομή συγγραμμάτων πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με σχετικές ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/Announcements.aspx). Σχετικές ανακοινώσεις για την υπηρεσία αυτή θα αναρτώνται και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος (Τρίτη 10:00-12:30, Τετάρτη 10:00-12:30 και Πέμπτη 10:00-12:30).

Συγκεκριμένα:
Για την σύνδεσή σας (login) στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών σχετικά με τα Συγγράμματα, θα πρέπει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (www.eudoxus.gr) και στo σχετικό σύνδεσμο (link) για Φοιτητές, να εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:
1. «Όνομα Χρήστη»: προκύπτει από το πρόθεμα του Τμήματός «log» και τον Αριθμό Μητρώου σας (π.χ. για Φοιτητή του Τμήματος με Α.Μ. 6850, το Όνομα Χρήστη είναι:log6850).
2. «Κωδικός Πρόσβασης»: είναι ο Προσωπικός Κωδικός Αναγνώρισης (ΡΙΝ) που θα πρέπει να έχετε ήδη παραλάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός σας. Πρόκειται για τον ίδιο Κωδικό (PIN) που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική (μέσω WEB) Εφαρμογή Εξυπηρέτησης Σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Στην ιστοσελίδα (www.eudoxus.gr) μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr ή 215 215 7850).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ πρέπει να συνάδει με την δήλωση μαθημάτων στην εγγραφή στο εξάμηνο. Δηλαδή, οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΥΔΟΞΟΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των βιβλίων και εάν αυτά δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση θα επιβαρυνθείτε με το κόστος αγοράς τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Log In

Create an account