Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2. Αντίγραφο Πτυχίου

Β. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 1-15 Νοεμβρίου 2017 και οι εξετάσεις διενεργούνται μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017 (θα βγει νέα ανακοίνωση)
Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την ώρα των εξετάσεων

Γ. Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη στο Τμήμα Λογιστικής θα γίνει αποκλειστικά με εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-2019-Ύλη Μαθημάτων

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-2018-Ύλη Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2017-2018

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016-2017-Ύλη μαθημάτων

Log In

Create an account