ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ

Περιγραφή
Το Πανεπιστήμιο του Kentucky σε συνεργασία με το A.E.Ι. Πειραιά Τ.Τ οργανώνουν στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ (Μaster in Business Administration), το οποίο βρίσκεται στο 14ο έτος επιτυχημένης λειτουργίας του και είναι το Μοναδικό Αναγνωρισμένο Αμερικανικό ΜΒΑ στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου 3685/2008 και η αναγνώρισή του είναι δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ΦΕΚ1906/τ.Β’/07.09.2009, ΦΕΚ1079/τ.Β΄/09.04.2012,
ΦΕΚ 247/τ.Β’/17.02.2015, ΦΕΚ1024/τ.Β΄/13.04.2016.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών επιχειρήσεων ικανών να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για μια πετυχημένη καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η εξαιρετική ευελιξία του Προγράμματος το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό σε εργαζομένους προσφέροντας τους την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο εξωτερικό καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις όπου τα ΜΒΑ’s των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων απολαμβάνουν υψηλής εκτίμησης και αναγνώρισης.
Το ΜΒΑ απευθύνεται όχι μόνο σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών αλλά και σε εκείνους άλλων ειδικοτήτων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που στοχεύουν σε υψηλές θέσεις στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από ακαδημαϊκής άποψης η διεξαγωγή MBA του University of Kentucky στην Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετική προσφορά και μοναδική ευκαιρία στους αποφοίτους Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα, (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) να συμμετέχουν σε μαθήματα που διδάσκονται από Αμερικανούς Καθηγητές του Πανεπιστημίου του Kentucky και να αποκτήσουν ακριβώς το ίδιο MBA με αυτό που απονέμεται στους φοιτητές του εν λόγω Πανεπιστημίου στις ΗΠΑ. Επιπλέον ένα Αμερικανικό MBA αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους δίνει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνατότητες που έχουν για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Η δωδεκαετής επιτυχημένη λειτουργία του και η αξιόλογη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το καθιστούν την πιο ενδεδειγμένη επένδυση για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Πρέπει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από το 90% των αποφοίτων είναι εργαζόμενοι και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών έχουν εξελιχθεί στο χώρο εργασίας τους ή έχουν μετακινηθεί σε άλλες επιχειρήσεις με καλύτερες προοπτικές.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μαθήματα τα οποία διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου του Kentucky που μετακαλούνται στην Ελλάδα ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος και από καθηγητές Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η μέθοδος διδασκαλίας, η οποία αποτελεί μια σημαντική καινοτομία του Προγράμματος επιτυγχάνει την μεγαλύτερη αποδοτικότητα των φοιτητών. Τα μαθήματα διδάσκονται διαδοχικά (ανά μήνα) σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτό σε εκείνους που διαμένουν σε πόλεις κοντά στην Αθήνα και σε εργαζόμενους.

Από το 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί και η εξειδίκευση του ΜΒΑ στη Λογιστική, η οποία οδηγεί στην απονομή MBA in Accounting, στην Ελλάδα από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σε συνεργασία με το University of Kentucky, το οποίο είναι το μοναδικό MBA in Accounting στην Ελλάδα σε συνεργασία με Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
Οι κάτοχοι του, επιπλέον των γνώσεων στη Χρηματοοικονομική και τη Διοικητική Λογιστική, την Ελεγκτική, τη Φορολογική, τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Ανάλυση, θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε κάθε τομέα της επιχείρησης και οι οποίες θα βασίζονται στην ορθή ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
Το MBA in Accounting αποτελεί το ενδεδειγμένο μεταπτυχιακό για τους αποφοίτους Οικονομικών Σχολών των Ανώτατων Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οι οποίοι προσβλέπουν σε μια επιτυχημένη καριέρα ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και υψηλόβαθμα στελέχη λογιστηρίων και Οικονομικών Διευθύνσεων των Επιχειρήσεων. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, για όσους λειτουργούν ήδη Λογιστικά Γραφεία ή Γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και όσους σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτά, διότι εκτός από τις Λογιστικές γνώσεις, θα αποκτήσουν και γνώσεις στην οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Όμως και οι απόφοιτοι, όχι αποκλειστικά Οικονομικών τμημάτων, ΑΕΙ που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να συμβάλλουν σε αυτή ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, μπορούν να αναζητήσουν επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές τόσο στην σημερινή δύσκολη αγορά της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρέχει ένα MBA in Accounting, σε συνεργασία με Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΒΑ, Κειριαδών 2, Τ.Κ. 11854, Κάτω Πετράλωνα
Τηλ. 2105381278, 2103420973,2103476660 fax:. 2103476661
Email: mba@puas.gr
Website: www.mbaingreece.com

Ίδρυμα
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Επιστημονικοί τομείς

Επιστήμες Διοίκησης (Οργάνωση & Διοίκηση), Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Marketing

Περιοχή
Κ. Πετράλωνα (Τεχνόπολη, 5΄ από το σταθμό του μετρό στάση Κεραμεικός) Αθήνα

Log In

Create an account