Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος για την ολοκλήρωση των σπουδών του να εκπονήσει πτυχιακή εργασία, με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει πτυχιακή εργασία εφόσον βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο και πάνω, μετά από οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο.
Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο (2) φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.

Διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας

Προκειμένου ο φοιτητής να αναλάβει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

α. Αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος και την προσυπογράφει.

β.Δήλωση συγγραφέα πτυχιακής εργασίας περί λογοκλοπής.

Διαδικασία υποβολής και παρουσίασης πτυχιακής εργασίας

 1. Η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία και ώρα που συμφωνείται μεταξύ επιβλέποντος καθηγητή και του/των φοιτητών που την εκπόνησαν. Η παρουσίαση/εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από μέλη ΕΠ ή και Συνεργάτες του Τμήματος. Την τριμελή επιτροπή ορίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή.
 2. Για την κατάθεση προς παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας ο φοιτητής μεριμνά να προσκομίσει στον επιβλέποντα Καθηγητή την Πτυχιακή Εργασία, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
 3. Τόσο στο εξώφυλλο του αντίτυπου, όσο και στο CD αναγράφονται:
  Τα ονόματα του/των φοιτητή/ών που εκπόνησαν την Πτυχιακή
  Ο τίτλος της εργασίας
  Το όνομα του επιβλέποντος Καθηγητή

  Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί η Πτυχιακή Εργασία εντός του εξαμήνου κατά την διάρκεια του οποίου ανελήφθη, τότε, και εφόσον συμφωνεί ο επιβλέπων Καθηγητής, η Πτυχιακή ολοκληρώνεται και παρουσιάζεται υποχρεωτικά εντός του επομένου εξαμήνου.
  Εάν η πτυχιακή δεν έχει ολοκληρωθεί κατ΄ ανώτατο όριο σε ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την ανάληψη της, τότε ο φοιτητής κάνει αίτηση παράτασης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

 4. Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής υποχρεούται να την αναρτήσει στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάρτηση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο δείτε:

http://lib.teipir.gr/Okeanis
Συνοπτικές Οδηγίες της Διαδικασίας Κατάθεσης
Οδηγίες Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Συχνές ερωτήσεις για την Πτυχιακή Εργασία

Δεν έχω γραφτεί στο εξάμηνο γιατί την είχα δηλώσει την πτυχιακή μου σε προηγούμενη εγγραφή μου, υπάρχει πρόβλημα;
Ναι! Φοιτητής που θέλει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία οφείλει να κάνει ανανέωση εγγραφής και να τη δηλώσει, ακόμη και αν έχει γίνει σε προηγούμενο εξάμηνο δήλωση.

Έχω τελειώσει με τα μαθήματα πιο νωρίς και μου μένει μόνο η πτυχιακή μου εργασία αλλά είμαι 7ο εξάμηνο. Θα πρέπει να περιμένω ένα εξάμηνο πριν μπορέσω να πάρω πτυχιακή εργασία;
Δυστυχώς…. Ναι. Οι ώρες μαθημάτων και παρακολούθησης που επιτρέπονται σε κάθε εξάμηνο είναι τέτοιες που υπάρχει η πιθανότητα κάποιος ιδιαίτερα επιμελείς σπουδαστής να κλείσει τις υποχρεώσεις του πιο νωρίς από το 7ο εξάμηνο όπως κανονικά προβλέπεται. Ακόμα και αν έχει περάσει όμως το τελευταίο του μάθημα στο 6ο εξάμηνο, ΔΕΝ έχει δικαίωμα να δηλώσει την πτυχιακή εργασία στο 7ο εξάμηνο σπουδών.

Από την στιγμή που θα κατοχυρώσω κάποιο θέμα μπορώ μετά να αλλάξω θέμα ή/και καθηγητή;
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει τόσο το θέμα όσο και ο επιβλέπων καθηγητής, αρκεί ο καθηγητής να συμφωνεί για την αλλαγή του θέματος και να ενημερωθεί το Τμήμα για την αλλαγή με νέο έγγραφο κατοχύρωσης θέματος πτυχιακής εργασίας. Σε περίπτωση αλλαγής καθηγητή πρέπει να υπογράφει το νέο θέμα ο καινούργιος καθηγητής και να υπάρχει ενημέρωση του προηγούμενου.

Συχνές ερωτήσεις για το Ιδρυματικό αποθετήριο

Τι είναι το Ιδρυματικό αποθετήριο;
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην οποία αναρτώνται όλες οι πτυχιακές εργασίες με προβιβάσιμο βαθμό.

Είναι απαραίτητη η ανάρτηση της εργασίας μου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Ναι. Κάθε φοιτητής του Ιδρύματος μετά την επιτυχή παρουσίαση της πτυχιακής του/της εργασίας πρέπει να «ανεβάζει» την εργασία του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Πως γίνεται η ανάρτηση;
Στην ιστοσελίδα okeanis.lib.teipir.gr μπορείτε να κάνετε login με το user name και το password που σας έχει στείλει η Σχολή και πατώντας κάτω δεξιά τον σύνδεσμο «Υποβολές» και στην συνέχεια «Νέα υποβολή» να ακολουθήσετε τα βήματα για την ανάρτηση.

Είναι απλή η διαδικασία ανάρτησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Ναι! Η πλατφόρμα σας οδηγεί βήμα – βήμα και σας δίνει και την δυνατότητα να ξαναδείτε την συνολική σας εγγραφή πριν την οριστική υποβολή της στην Γραμματεία για τυχόν διορθώσεις.

Πρέπει να συμπληρώσω όλα τα πεδία;
Δεν είναι όλα τα πεδία απαραίτητα για την υποβολή και την έγκριση της ανάρτησης της εργασίας σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Τα πεδία που πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένα είναι:
1. Όνομα και επίθετο καθηγητή
2. Όνομα και επίθετο σπουδαστή. Στην περίπτωση που δύο σπουδαστές έχουν πάρει μια πτυχιακή, ΜΟΝΟ ο ένας από τους δύο θα κάνει την ανάρτηση και θα πρέπει να συμπεριλάβει και το όνομα του/της συναδέλφου του.
3. Τίτλος πτυχιακής εργασίας
4. Περίληψη εργασίας
5. Λέξεις – κλειδιά
6. Ονόματα καθηγητών που αποτελούν την εξεταστική επιτροπή. (Ρωτήστε τον/την επιβλέποντα καθηγητή/τρια για το ποια άτομα θα αποτελέσουν την εξεταστική επιτροπή)
Προσοχή!! Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να αναφέρει τον τίτλο του Ιδρύματος σωστά «ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.» ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν πληροφοριακά στοιχεία του σπουδαστή πέρα από το όνομα και τον αριθμό μητρώου του (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ)

Πως θα ξέρω ότι έχω κάνει σωστά την ανάρτηση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Μόλις η ανάρτηση σας εξεταστεί από την Γραμματεία του Τμήματος, στέλνεται email σχετικά με την πορεία της (είτε είχε θετική έκβαση είτε όχι). Προσοχή!! Το email στο οποίο έρχονται οι ειδοποιήσεις που αφορούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι αυτό που σας έφτιαξε η Σχολή σας όταν γραφτήκατε στο Τμήμα.

Έχω e-mail ως φοιτητής;
Ναι. Όλοι οι φοιτητές έχουν ένα email που τους το ανοίγει η Σχολή με την εγγραφή τους. Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αυτό ταχυδρομείο μπορούν να έχουν οι σπουδαστές ακολουθώντας την διαδρομή από το κεντρικό site του Ιδρύματος: Αρχική  Webmail. Για username γράφουνε logXXΧXX@sdo.teipir.gr όπου ΧΧΧΧΧ ο πενταψήφιος αριθμός μητρώου σας και για password μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό κωδικό που σας έχει σταλεί (τον ίδιο που χρησιμοποιείτε για να μπείτε στην ηλεκτρονική Γραμματεία)

Έχω κάνει την ανάρτηση αλλά δεν έχει έρθει ούτε θετική, ούτε αρνητική απάντηση. Τι φταίει;
Μπορεί και τίποτα. Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση από την Γραμματεία πρέπει σε αυτήν να φτάσει το Πρακτικό Παρουσίασης από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Αυτό μπορεί να πάρει από μια μέχρι δέκα ημέρες. Τόσο η Γραμματεία όσο και οι καθηγητές του Τμήματος προσπαθούν να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην εξυπηρέτηση των σπουδαστών του Τμήματος.

Που μπορώ να ρωτήσω για την πορεία της ανάρτησης μου αλλά και κάποια επιπλέον πληροφορία;
Καθημερινά, τηλεφωνώντας στη Γραμματεία (210 5381125), αποφεύγοντας τις ώρες υποδοχής κοινού (Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη 10:00-12:30).

Log In

Create an account