Τελετή Καθομολόγησης (Ορκωμοσία)

Τελετή Καθομολόγησης (Ορκωμοσία)

Τελετή Καθομολόγησης 30 Νοεμβρίου 2017

Τελετή Καθομολόγησης 10 Μαΐου 2017

Τελετή Καθομολόγησης 8 Μαρτίου 2017

Τελετή Καθομολόγησης 14 Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση

Τελετή Καθομολόγησης 2 Ιουνίου 2016

Τελετή Καθομολόγησης 10 Φεβρουαρίου 2016

Οι απόφοιτοι ενημερώνονται και με πρόσκληση η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία (στην αίτηση για αντίγραφο πτυχίου).
Σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν στην προγραμματισμένη τελετή καθομολόγησης, μπορούν να παρευρεθούν σε επόμενη τελετή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, είτε στο τηλέφωνο 2105381122 ή στο e-mail logistiki@puas.gr  

Log In

Create an account