Οδηγίες Φοιτητών

Οδηγίες Φοιτητών

     Οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές 

Οδηγίες προς τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

1. Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται:
Επτά (7) εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων
Ένα (1) εξάμηνο το όγδοο (8ο) για την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
Ο φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος όταν επιτύχει σε τριάντα εννέα (39) μαθήματα και μια (1) πτυχιακή εργασία) καθώς επίσης να έχει ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

2. Δήλωση μαθημάτων
Ο φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής ηλεκτρονικά.
Για τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και μόνο αυτά, η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από αυτούς.

3. Εγγραφή στο εργαστήριο
Είναι απαραίτητη, παρά τη δήλωση από τη Γραμματεία, η εγγραφή σε Τμήμα του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική & Προγραμματισμό» του α΄ εξαμήνου. Οδηγίες για τον χρόνο και τον τρόπο εγγραφής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Ανακοινώσεις Καθηγητών).

4. Πρόγραμμα μαθημάτων
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
http://log.daidalos.teipir.gr/wp-content/uploads/2016/10/orologio_programma_xeimerinou_2016-2017_0.pdf

Το περίγραμμα κάθε μαθήματος του προγράμματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://acc.teipir.gr/content/perigramma-mathematon-logistikes-khrematooikonomikes-0

5. Γραμματεία Τμήματος-Εξυπηρέτηση φοιτητών
Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των φοιτητών κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-12.30.
Τηλ. 210 5381125.

6. Ηλεκτρονικές Εφαρμογές –Ακαδημαϊκός Λογαριασμός
Ο Ακαδημαϊκός Λογαριασμός χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των σπουδαστών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος π.χ. ηλεκτρονική γραμματεία, mail, Βιβλιοθήκη, καθώς και σε εξωτερικούς φορείς π.χ. Εύδοξος (για δήλωση και παραλαβή βιβλίων), Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο).
Οι πρωτοετείς φοιτητές μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής τους από τη Γραμματεία (διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου), θα παραλάβουν αυτόματα τα στοιχεία του λογαριασμού τους με SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή στη Γραμματεία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τον ακαδημαϊκό λογαριασμό: http://noc.teipir.gr/students/#ffs-tabbed-821|ffs-tabbed-8510

7. Ηλεκτρονική Γραμματεία
Μετά την παραλαβή των ανωτέρω κωδικών ο φοιτητής μπορεί να συνδεθεί με την Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος https://secr.teipir.gr/secr3w/connect2.aspx
Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα δηλωθέντα μαθήματα, να πραγματοποιεί τη δήλωση μαθημάτων ανά εξάμηνο (από το β΄ εξάμηνο σπουδών) καθώς να ενημερώνεται για τις βαθμολογίες των μαθημάτων του.

8. Συγγράμματα
Η διαδικασία επιλογής και παραλαβής βιβλίων πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος». Οδηγίες θα βρείτε: http://eudoxus.gr/
Σχετικές ανακοινώσεις για την υπηρεσία αυτή θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος http://log.daidalos.teipir.gr/category/university-news/anakoinoseis-grammat

9. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα –«Πάσο»
Ο φοιτητής για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση.
Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ισχύει για όσο διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα και ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μόνο για τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι φοιτητικού εισιτηρίου.
Για την υποβολή αίτησης: http://academicid.minedu.gov.gr/

10.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
Το Τμήμα ανοίγει ηλεκτρονικό λογαριασμό ταχυδρομείου (email) στους φοιτητές. Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο οι φοιτητές πρέπει να μπουν στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ https://kerberos.teipir.gr/idp/Authn/UserPassword και να κάνουν login βάζοντας σαν διεύθυνση το “log<<αριθμός μητρώου>>@sdo.teipir.gr” και για password τον κωδικό που τους έχει στείλει με SMS το Τμήμα.

11.Σίτιση-Στέγαση
Πληροφορίες σχετικά με τη Σίτιση και Στέγαση ο φοιτητής μπορεί να αναζητήσει στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας το οποίο λειτουργεί στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου. Τηλ. 2105381358 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.teipir.gr/index.php/el/students/studentsupport/food

12. Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος λειτουργεί στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου.
http://lib.teipir.gr/

13. Ιατρείο (Τμήμα περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας)
Βρίσκεται στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου. Τηλ. 210-5381223 και 2105381254

Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος
http://www.teipir.gr/images/pdf/kanonismos.pdf

Log In

Create an account