Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές

Πανάγου Βασίλειος

Διδασκόμενα μαθήματα: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα – Παρασκευή 12:00-14:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ210, Γραφείο Αν. Προέδρου, Κτίριο Διοίκησης, 2ος Όροφος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543 και 210-5690768

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account