Αναπληρωτές Καθηγητές Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Γκούμας Σπυρίδων

Διδασκόμενα μαθήματα: Λογιστική Κόστους, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Δημοσίου

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 13:00- 15:00, Τετάρτη 11:00-13:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ308

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268

Email: sgoum@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account