Εκπαιδευτικό Προσωπικό Επίκουροι Καθηγητές

Δεδούλη Αικατερίνη

Διδασκόμενα μαθήματα:Εμπορικό Δίκαιο, Θεσμοί & Δίκαιο Ε.Ε. , Χρηματοπιστωτικό / Τραπεζικό Δίκαιο, Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Πέμπτη 13:00 – 14:00 και Παρασκευή 13:00-14:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ210

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543

Email: adedouli@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account