Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές Εφαρμογών

Ιμπριξή Ελένη

Διδασκόμενα μαθήματα:Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Λογιστικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 14:30- 15:15, Τρίτη 14:30-15:15, Τετάρτη 12:30-13:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ308

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268

Email: eleimpriksi@yahoo.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account