Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές Εφαρμογών

Κοσσιέρη Ευαγγελία

Διδασκόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική & Προγραμματισμό, Στατιστική Επιχειρήσεων, Οικονομετρία

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 15:00- 15:30, Πέμπτη 13:00-15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ306

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381433

Email: kossieri@puas.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account