Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές Εφαρμογών

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Διδασκόμενα μαθήματα:Επιχειρησιακά Αγγλικά, Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 13:00-14:00, Τετάρτη 08:15-9:15 & 11:45-12:15

Γραφείο (Αίθουσα): Δ308

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268

Email: evakouts@gmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account