Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές Εφαρμογών

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Διδασκόμενα μαθήματα: Επιχειρησιακά Αγγλικά, Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ακαδημαϊκά Αγγλικά

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 11:30 – 13:00, Πέμπτη 11:30 – 13:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ308

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268

Email: evakouts@gmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account