Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές Εφαρμογών

Λεκαράκου Αικατερίνη

Διδασκόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Λογιστικού Σχεδιασμού, Φορολογία Εισοδήματος, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:00- 14:00, Πέμπτη 09:45-10:15, Παρασκευή 10:30-11:15

Γραφείο (Αίθουσα): Δ306

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381433

Email: k.lekarakou@yahoo.com

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account