Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές

Παπαδέας Παναγιώτης

Διδασκόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική Έμμεσων Φόρων, Τραπεζική Λογιστική

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη & Πέμπτη 12:45- 13:15 και 14:45-15:15, Τετάρτη 14:45-15:15

Γραφείο (Αίθουσα): Δ306

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381433

Email: panapapa@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account