Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ροδοσθένους Μαρία

Διδασκόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική IΙ, Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ, Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 13:00- 14:00, Τετάρτη 13:00-14:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ308

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268

Email: mrod@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα:

Log In

Create an account