Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές

Σταυρουλάκης Δημήτρης

Διδασκόμενα μαθήματα: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Πέμπτη 10:00-11:00, Παρασκευή 10:00-11:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ316

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267

Email:dista111@yahoo.com

Βιογραφικό Σημείωμα: DownloadCV

Log In

Create an account