Αναπληρωτές Καθηγητές Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Συκιανάκης Νικόλαος

Διδασκόμενα μαθήματα: Ελεγκτική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 16:00- 17:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ210

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543

Email: niksyk@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account