Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές

Χυζ Αλίνα

Διδασκόμενα μαθήματα:Αγορά Χρήματος & Κεφαλαίου, Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική, Τραπεζική Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 13:00- 15:00, Τετάρτη 13:00-15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ316

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267

Email: alinahyz@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account