Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καθηγητές

Χυζ Αλίνα

Διδασκόμενα μαθήματα:Αγορά Χρήματος & Κεφαλαίου, Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική, Τραπεζική Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 17:00- 18:00, Πέμπτη 17:00-18:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ316

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381267

Email: alinahyz@teipir.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account