Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou 2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας,  η διανομή συγγραμμάτων  για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017  θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη  16       Μαρτίου 2017  και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή  5 Μαΐου 2017 .

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα  και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Log In

Create an account