Ανακοινώσεις Καθηγητών

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος Επιχειρησιακά Αγγλικά

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Επιχειρησιακά Αγγλικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η εξής:

Coursebook : Koutsoyanni, E. Business and Money Matters in English.

Units: 2, 4, 9 (reading passages, terminology exercises, language use, writing skills)

Units: 1,5, 7, 8, 10, 11, 12 (reading passages, terminology exercises, language use)

Παρακαλώ στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας την σπουδαστική ταυτότητα.

Log In

Create an account