Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


· Βασικές έννοιες Στατιστικής.

· Συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων.

· Παρουσίαση αριθμητικών και μη δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα.

· Χαρακτηριστικά στοιχεία κατανομών.

o Αριθμητικός μέσος.

o Διάμεσος.

o Τεταρτημόρια.

o Ποσοστιαία σημεία.

o Επικρατούσα τιμή.

o Εύρος.

o Ημιενδοτεταρτημοριακό εύρος.

o Διακύμανση και τυπική απόκλιση.

o Συντελεστής μεταβλητότητας.

o Ασυμμετρία.

o Κύρτωση.

o Ροπές.

o Ασυμμετρία με ροπές.

· Συνδυαστική ανάλυση.

o Αρχή πρόσθεσης.

o Αρχή πολλαπλασιασμού.

o Μεταθέσεις.

o Συνδυασμοί.

o Διατάξεις.

o Επαναληπτικοί συνδυασμοί.

o Επαναληπτικές διατάξεις.

o Επαναληπτικές μεταθέσεις.

· Θεωρία πιθανοτήτων.

o Πείραμα τύχης.

o Ενδεχόμενα.

o Πράξεις ενδεχομένων.

o Τυχαία μεταβλητή.

o Η έννοια της πιθανότητας.

o Νόμος πρόσθεσης πιθανοτήτων.

o Πιθανότητα υπό συνθήκη.

· Κατανομές πιθανότητας.

o Διωνυμική κατανομή.

o Κατανομή Poisson.

o Τυποποιημένη κανονική κατανομή.

o Γενική κανονική κατανομή.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επιτρέπεται η χρήση επιστημονικής αριθμομηχανής. Τυπολόγιο και πίνακες κατανομών θα διανεμηθούν μαζί με τα θέματα.

Το τυπολόγιο είναι αναρτημένο στη σελίδα του τμήματος στο μάθημα Στατιστικής επιχειρήσεων.

Η διδάσκουσα

Κοσσιέρη Ε.

Log In

Create an account