Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να κάνουν αίτηση για την χορήγηση υποτροφίας από το «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» που αποτελεί δράση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μπορούν μέχρι τις 28/4/17 να κάνουν την αίτηση τους στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3726357, 210-3726358, 210-3726360, 210-3726300 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00).

Log In

Create an account