Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η διανομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης της 2ης φορολογικής Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί από την κ. Λεκαράκου (γραφείο 306) με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:
15/6 Πέμπτη 09:00-11:00
20/6 Τρίτη 10:30-12:00
21/6 Τετάρτη 13:30-14:30
28/6 Τετάρτη 13:00-15:00
29/6 Πέμπτη 11:00-12:30

Log In

Create an account