Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται τους φοιτητές για θέματα πρακτικής άσκησης, υπογραφή και έλεγχο βιβλίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής τις παρακάτω ημέρες και ώρες

Λεκαράκου Αικατερίνη
Πέμπτη 15/6
Τρίτη 20/6
Τετάρτη 21/6
Τετάρτη 28/6
Πέμπτη 29/6 09:00-12:00
10:30-13:00
14:30-17:30
10:00-14:30
09:00-12:00

Ιμπριξή Ελένη
Δευτέρα 12/6
Τετάρτη 14/6
Δευτέρα 19/6
Τρίτη 20/6
Τρίτη 27/6
Πέμπτη 29/6 09:00-12:00
10:30-13:00
10:30-13:30
09:00-11:00
11:00-13:00
09:00-11:00

Κουτσογιάννη Ευαγγελία
Δευτέρα 12/6
Τρίτη 13/6
Παρασκευή 16/6
Δευτέρα 19/6
Τετάρτη 21/6
Τρίτη 27/6 11.30-12.00 & 16.00-16.30
14.00-15.00
12.30-13.30
15.30-16.30 &17.00-18.00
13.30-14.30
17.00-18.00

Log In

Create an account