Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως και 12 Ιουνίου 2017)

Event Details:

  • Date: - -
  • Venue:
  • Register

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών & Διοίκησης και Οικονομίας, για το διδακτικό έτος 2017 – 2018 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 12 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Log In

Create an account