Ε.ΔΙ.Π

Καρακούση Γεωργία

Διδασκόμενα μαθήματα: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

Γραφείο (Αίθουσα): Δ300

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381272

Email: georgiak@puas.gr

Log In

Create an account