Ε.ΔΙ.Π

Καρακούση Γεωργία

Διδασκόμενα μαθήματα: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 12:00-14:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ302

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381272 και 210-5381273

Email: georgiak@uniwa.gr

Log In

Create an account