Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΓΚΟΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα “Λογιστική Κόστους” στο τμήμα 09:00-11:00 την Τρίτη 19/12/17 μετατίθεται για την Τετάρτη 20/12/17 την ίδια ώρα (09:00-11:00) λόγω έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου.

Log In

Create an account