Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες μέρες και ώρες, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκει ο καθένας:

ΤΡΙΤΗ 16/1/2018

9:00 (το τμήμα της Τρίτης 9-12 (Group Ι))

10:00 (το τμήμα της Δευτέρας 9-12 (Group I))

10:30 (το τμήμα της Tρίτης 9-12 (Group II))

12:00 (το τμήμα της Tρίτης 12-3 (Group Ι))

12:30 (το τμήμα της Δευτέρας 9-12 (Group II))

13:30 (το τμήμα της Τρίτης 12-3 (Group ΙI))

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2018

9:00 (το τμήμα της Τετάρτης 9-12 (Group I))

10:30 (το τμήμα της Tετάρτης 9-12 (Group II))

12:00 (το τμήμα της Τετάρτης 12-3 (Group I))

13:30 (το τμήμα της Τετάρτης 12-3 (Group IΙ))

15:00 (το τμήμα της Τετάρτης 3-6 (Group I))

16:30 (το τμήμα της Τετάρτης 3-6 (Group IΙ))

18:00 (το τμήμα της Τετάρτης 6-9 (Group I))

19:30 (το τμήμα της Τετάρτης 6-9 (Group IΙ))

ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2018

9:00 (το τμήμα της Πέμπτης 9-12 (Group Ι))

10:00 (το τμήμα της Δευτέρας 12-3 (Group I))

10:30 (το τμήμα της Πέμπτης 9-12 (Group II))

12:00 (το τμήμα της Πέμπτης 12-3 (Group Ι))

12:30 (το τμήμα της Δευτέρας 12-3 (Group II))

13:30 (το τμήμα της Πέμπτης 12-3 (Group ΙI))

Log In

Create an account