Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Η ύλη του μαθήματος «Λογιστική Έμμεσων Φόρων » για τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2018, θα είναι από το ομότιτλο βιβλίο του κου Παπαδέα, η παρακάτω:
Μέχρι την σελίδα 100 (Θεωρία και ασκήσεις λυμένες/ άλυτες), καθώς και όσες παραπομπές σελίδων προέρχονται από την εκφώνηση των άλυτων ασκήσεων.

Log In

Create an account