Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται τους φοιτητές για θέματα πρακτικής άσκησης, υπογραφή και έλεγχο βιβλίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής τις παρακάτω ημέρες και ώρες

Λεκαράκου Αικατερίνη

Τετάρτη 24/1                     10:00-15:00

Πέμπτη 25/1                     13:00-15:00

Τετάρτη 31/1                     13:00-14:00

Παρασκευή 2/2                 13:00-16:00

Πέμπτη 8/2                       10:00-13:00

Ιμπριξή Ελένη

Δευτέρα 22/1                    09:00-15:00

Τρίτη 23/1                         09:00-12:00

Δευτέρα 29/1                    09:00-13:30

Πέμπτη 1/2                       09:00-11:30

Δευτέρα 5/2                      09:00-14:00

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Τρίτη 23/1                           14:00-15:00

Τετάρτη 24/1                       14:30-15:30

Τετάρτη 31/1                       15:00-16:00

Πέμπτη 1/2                         12:30-13:30

Τρίτη 6/2                             14:00-15:00,  15:30-16:30,  17:00-18:00

Τετάρτη 7/2                         15:00-16:00

Log In

Create an account