Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

• Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους ταυτότητα αστυνομική/φοιτητική.
• Η προσέλευση στα τμήματα των εξετάσεων γίνεται αυστηρά και μόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων.
• Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται από το περιεχόμενο του μαθήματος που είναι αναρτημένο στη σελίδα: moodle.puas.gr, όπως και όλο το υλικό που αφορά το μάθημα.
• Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης να χρησιμοποιήσουν ένα σύγγραμμα χρηματοοικονομικών μαθηματικών και αριθμομηχανή τσέπης.
• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου.
• Όσοι φοιτητές που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης οφείλουν να προσέλθουν για εξέταση στο τμήμα 9:00 – 10:30.

Log In

Create an account