Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ   ΥΛΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ   ΕΤΟΣ   2017 – 2018

Έννοια εταιρείας

Μορφές και χαρακτηριστικά εταιρειών σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρικό κεφάλαιο

Αντικείμενο της λογιστικής των εταιρικών επιχειρήσεων

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε)

Έννοια και χαρακτηριστικά προσωπικών εταιρειών

Λογιστική απεικόνιση των σχέσεων των εταίρων με την εταιρεία

Αντικείμενο εταιρικής εισφοράς

Λογιστική αντιμετώπιση σύστασης προσωπικών εταιρειών

Λύση και εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών

Λογιστική αντιμετώπιση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης

Κεφαλαιουχικές και μικτές εταιρείες (Α.Ε και Ε.Π.Ε)

Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά κεφαλαιουχικών και μικτών εταιρειών

Μετοχικό κεφάλαιο-μετοχές

Λογιστική αντιμετώπιση σύστασης και κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου

Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Μεταβολές κεφαλαίων

Λύση και εκκαθάριση κεφαλαιουχικών εταιρειών

Log In

Create an account