Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι” (επίθετα Α-Ι)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (επίθετα Α-Ι)

Βιβλίο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι», Κ. Λεκαράκου στα παρακάτω κεφάλαια:

2

4

5 (5.1.1 – 5.1.4 και 5.7) για την έκδοση 2011 ή 5 (5.2.1 – 5.2.4 και 5.8) για την έκδοση 2014

6

7

8

9

10.4, 10.5, 10.7 (εκτός 10.7.2.3, 10.7.2.4, 10.7.3.3, 10.7.3.4) για την έκδοση 2011 ή 10.4, 10.5, 10.7 (εκτός 10.7.1.3, 10.7.1.4, 10.7.2.3, 10.7.2.4) για την έκδοση                 2014 και

11

Log In

Create an account