Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 184264/Ζ1/30‐10‐2017, 22517/Ζ1/20‐12‐17 & 5156/Ζ1/12‐01‐18
εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεταιParatasi_Xeimerinou_2017-18_3
Κατεβάστε Εδώ

Log In

Create an account