Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι» ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι» θα γίνει την
Δευτέρα 26.02.2018 και για τα δύο τμήματα.

Log In

Create an account