Ανακοινώσεις Γραμματείας

″ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ″

Οι σπουδαστές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και πάνω και επιθυμούν να αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας, να απευθύνονται στους καθηγητές του Τμήματος τις ″ώρες συνεργασίας με τους σπουδαστές″ που έχει ανακοινώσει ο κάθε καθηγητής.
Από 05/03/2018 έως 12/03/2018

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Log In

Create an account