Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  05/03/2018  ΔΕΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Ι  . Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ .

Log In

Create an account