Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η κα ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ  ΘΑ  ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΘΕ:

ΤΡΙΤΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-14:00

Log In

Create an account