Εκπαιδευτικό Προσωπικό Επίκουροι Καθηγητές

Αλεξόπουλος Ανδρέας

Διδασκόμενα μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Ηθική και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Παρασκευή 11:00 -13:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ210

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381543

Email: aalexop@aegean.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: Download CV

Log In

Create an account