Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία και έως σήμερα δεν έχουν αναλάβει θέμα να καταθέσουν στην Γραμματεία σχετική αίτηση από Τετάρτη 28/03/2018 έως και Τρίτη 03/04/2018 και ώρες 10.00-12.30.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Log In

Create an account