Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνου”

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνου”

Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, Εκδ. Rosili

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2. Απόδοση και κίνδυνος (ενότητες: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4)
Κεφάλαιο 4. Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος (ενότητες: 4.1, 4.2)
Κεφάλαιο 5. Αποτίμηση μετοχών
Κεφάλαιο 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου
Κεφάλαιο 8. Εισαγωγή στη διαχείριση επενδύσεων
Κεφάλαιο 9. Το προφίλ του επενδυτή

Log In

Create an account