Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 9.00-12.00.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Ε. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Log In

Create an account