Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Η ύλη του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2017 είναι:
1.Από το σύγγραμμα των Stuart, Sarow & Stuart (2008):
«Αποτελεσματική επικοινωνία στις σύγχρονες επιχειρήσεις», Εκδόσεις Κριτική
Κεφάλαια: 1, 2, 4 (σελ. 130-150), 5 (σελ. 184-201) & 6 (215-226).
2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Log In

Create an account