Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Η/Υ

ΤΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΕ5 ΛΕ6 ΛΕ7 ΚΑΙ ΛΕ8 ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 31/05/2018 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

Log In

Create an account