Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται τους φοιτητές για θέματα πρακτικής άσκησης, υπογραφή και έλεγχο βιβλίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής τις παρακάτω ημέρες και ώρες

Λεκαράκου Αικατερίνη

Τετάρτη 13/6              12:00-15:00

Πέμπτη 14/6              14:00-15:00

Τετάρτη 20/6              14:30-17:30

Τετάρτη 27/6              09:00-14:00

Πέμπτη 28/6              13:00-14:00

Ιμπριξή Ελένη

Δευτέρα 11/6             09:00-13:00

Τετάρτη 13/6              10:00-12:00

Δευτέρα 18/6             09:00-15:00

Τρίτη 19/6                  09:00-14:00

Πέμπτη 28/6              09:00-13:00

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Τετάρτη 13/6              09:00-11:00

Πέμπτη 14/6              11:00-11:45

Τετάρτη 20/6              10:00-14:00

Παρασκευή 22/6       14:00-17:00

Τρίτη 26/6                  10:00-12:00

Τετάρτη 27/6              13:00-16:00

Log In

Create an account