Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους ταυτότητα αστυνομική/φοιτητική.
Η προσέλευση στα τμήματα των εξετάσεων γίνεται αυστηρά και μόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων.
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται από το περιεχόμενο του μαθήματος που είναι αναρτημένο στη σελίδα: moodle.puas.gr, όπως και όλο το υλικό που αφορά το μάθημα.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης να χρησιμοποιήσουν ένα σύγγραμμα στατιστικής και αριθμομηχανή τσέπης.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την εξέταση
Όσοι φοιτητές που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης οφείλουν να προσέλθουν για εξέταση στο τμήμα 9:00 – 10:30.

Log In

Create an account