Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Η/Υ

 Η Επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ  Η/Υ  γιά όσους δέν έχουν προβιβάσιμο βαθμό έχει ώς εξής :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/06/2018  ΩΡΑ  09:00-11:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΛΕ1 ΛΕ2 ΛΕ3 ΛΕ4 ΛΕ5 ΛΕ6 ΛΕ7 ΛΕ8  ΑΙΘΟΥΣΑ 200  Ε.ΙΜΠΡΙΞΗ   Γ.ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ     

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/06/2018  ΩΡΑ  17:00-19:00 ΤΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕ9  ΛΕ10 ΛΕ11  ΛΕ12  ΑΙΘΟΥΣΑ 200  Μ.ΔΡΙΤΣΑ Α.ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

Log In

Create an account