Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αντιστοιχίες μαθημάτων-Διευκρινήσεις-Μεταβατικές Διατάξεις

Α. Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η Συνέλευση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την υπ΄αριθμ. 12/20-06-2018 Πράξη της, ενέκρινεneo programma pada

Log In

Create an account