Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται τους φοιτητές για θέματα πρακτικής άσκησης, υπογραφή και έλεγχο βιβλίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

Λεκαράκου Αικατερίνη

Τετάρτη 5/9                11:00-15:00

Πέμπτη 6/9               12:00-14:00

Παρασκευή 7/9         12:00-15:00

Τετάρτη 12/9              13:00-16:00

Πέμπτη 13/9              11:00-15:00

Παρασκευή 14/9       09:00-15:00

Τετάρτη 19/9              11:00-13:00

Πέμπτη 20/9              09:00-14:00

 

Ιμπριξή Ελένη

Δευτέρα 3/9               09:00-14:00

Τρίτη 4/9                    09:00-15:00

Τετάρτη 5/9                09:00-13:00

Δευτέρα 10/9             09:00-15:00

Τρίτη 11/9                  09:00-15:00

Δευτέρα 17/9             09:00-15:00

Τετάρτη 19/9              09:00-13:00

 

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Τρίτη 4/9                    10:00-14:00

Τετάρτη 5/9                11:00-12:00

Δευτέρα 10/9             13:00-15:00

Τρίτη 11/9                  11:00-12:00

Τετάρτη 19/9              10:00-12:00

Log In

Create an account